Oversikt | Huset Skjeldrum | Rorbua Edvin | Åsta
Havhesten | Matretter | Åpningstider
          70°Nord 30°Øst | Ekkerøya | Fuglefloget | Gamle dager
                                 Fuglekikking | Fotvandring | Fiske | Kiting | Historie - krigen
                                                                  Bil | Fly | Hurtigruten | Bil på båt/tog
                                                                         Månedens bilde | Nasjonalpark Varanger
Fuglefloget
www.ekkeroy.no
Fuglefloget

Fuglefjellet Floget og Ekkerøy naturreservat

Fuglefjellet Flåget ligger bak bebyggelsen på Ekkerøy og her hekker det hvert år omkring 20.000 par av krykkjer. Fuglefjellet ligger fint sørvendt mot Varangerfjorden og går fra sjøen og rett opp en 40-50 meter. Fuglefjellet har en lengde på vel 1 km og ligger lett tilgjengelig, ca. 100 meter fra høvelig bilparkering.

Krykkjene begynner å komme til Flåget i mars og legger sine egg i mai måned. Når eggleggingen er som høyest kan man observere at enkelte fra lokalbefolkningen sanker krykkje-egg med lange stenger. Krykkjene forlater fuglefjellet i august/september.

For bedre å ta vare på fuglefjellet og det rike fuglelivet ellers på Ekkerøy er det opprettet Ekkerøy naturreservat. Her kan man observere et rikt utvalg av vadefugler som holder til på og ved strendene på øya; skarvefugler, loer, joer, terner, lommer og andre fugler.

Det er store kolonier ærfugl og tidlig på året kan man også observere de vakre praktærfuglene og stellerand i havna. Flere svært sjeldne fuglearter er blitt observert på Ekkerøy og ellers langs Varangerfjorden.

Se for øvrig på menyen til venstre om fuglekikking.
www.ekkeroy.no Copyright © Ekkerøy AS 2002-2020.
All rights reserved. | Webmaster