Oversikt | Huset Skjeldrum | Rorbua Edvin | Åsta
Havhesten | Matretter | Åpningstider
          70°Nord 30°Øst | Ekkerøya | Fuglefloget | Gamle dager
                                 Fuglekikking | Fotvandring | Fiske | Kiting | Historie - krigen
                                                                  Bil | Fly | Hurtigruten | Bil på båt/tog
                                                                         Månedens bilde | Nasjonalpark Varanger
Gamle dager
www.ekkeroy.no
Dagens bebyggelse i Været

Bevaring gjennom tiden

På bildene ser vi bebyggelsen i Været på Ekkerøy slik den er nå og på begynnelsen av 1930-tallet. Videre er det bilder hvor man ser utsnitt fra Kjeldsenbruket med kai og fiskebruk. Det var ganske tett med fiskehjeller da dette bildet ble tatt, antakelig på 1950-tallet engang. Kjeldsenbruket er i dag bevart som museum og er åpent for besøkende hele sommeren.

Før den første verdenskrig og den russiske revolusjon var det en utsrakt handel mellom Russland og Finnmark. Sommerstid kom russiske seilskuter til Varangerfjorden for å kjøpe fisk i bytte med mel og trelast som de hadde med seg fra sine bosettinger innerst i Kvitsjøen.

Man kan se en gjensidig påvirkning av byggeskikk i gamle bygninger på Ekkerøy og langs Varangerfjorden sammenlignet med gamle trehus som står i Arkhangelsk og videre innover på landsbygda i nordlige Russland.

Under siste verdenskrig brente tyskerne mesteparten av bebyggelsen i Finnmark. Øst-Finnmark og Ekkerøy ble imidlertid spart for dette og har gammel og bevaringsverdig bebyggelse.

Alle husene som er fra Været står der idag også, selv om de har fått moderne ytterpanel nye vinduer og takbelegg og et av husene er flyttet litt.

Kvinnegrav fra vikingetiden På fastlandet ovenfor Ekkerøy er det gjort et stort funn av smykker fra en kvinnegrav fra tidlig vikingetid rundt år 900 e.Kr. Smykkene er utstilt på Oldsakssamlingen i Oslo.

Vikingehøvdingen Ottar fra Hålogoland forteller i den eldste beskrivelsen som finnes om Norge, at han på slutten av 800-tallet la ut på en lang reise nordover og østover. Etter beskrivelsen må han ha endt opp i Kvitsjøen og munningen av elven Dvina i området hvor Arkhangelsk ligger i dag - og det ble kalt Bjarmeland.

En fangstkultur gjennom 7.000 årLenger inn i Varangerfjorden er det funnet mange boplasser og redskapsfunn fra yngre steinalder i peroden fra omkring 2.000 år f.Kr. Det er også enkelte funn som strekker seg inn i eldre steinalder (4.5000 -10.00 år f.Kr.); fra det som regnes som komsakulturen.

På grunn av et skrint og nærmest arktisk planteliv har gamle fangstplasser og offerplasser holdt seg uvanlig godt gjennom årtusener. Reinflokkene er fortsatt i godt hold på Varangerhalvøya.

www.ekkeroy.no Copyright © Ekkerøy AS 2002-2020.
All rights reserved. | Webmaster